Coaching aan kinderen en jongeren

Als coach ben ik er voor kinderen en jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Coaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening. Samen met de kinderen kijken wij naar situaties waarin je vaardiger wilt worden. Hiervoor wordt altijd gekeken naar welke talenten en kwaliteiten de kinderen hebben. Het (her)ontdekken van je talenten zorgt voor vertrouwen en motivatie om de situaties aan te pakken die je lastiger vindt. Inzicht geven in je eigen gedrag is ook een belangrijk onderdeel bij de coaching. Zodra je ziet hoe jij reageert op situaties ben je ook eerder in staat om veranderingen aan te brengen.

Ik kan uw zoon of dochter coachen bij:
Het leren opkomen voor zichzelf, positief over zichzelf (situaties) leren denken, leren omgaan met emoties, het omgaan met moeilijke situaties, het vergroten van het zelfvertrouwen, concentratie verbeteren en faalangst.

Tijdens een coachingstraject gebruiken wij verschillende materialen om te werken aan de vaardigheden die de kinderen willen leren. Denk hierbij aan spellen en creatieve werkvormen.