Kernvisie methode

Er zijn kinderen die problemen hebben met automatiseren, spelling, lezen & rekenen. Vaak krijgt u als ouder op school te horen dat uw kind niet kan spellen of rekenen, terwijl u merkt dat uw kind slim genoeg is. Veel van deze kinderen hebben een andere leerstijl.

Er zijn vier verschillende manieren van leren, namelijk door te zien, te horen, te voelen en te denken (beredeneren). Je gebruikt alle manieren van leren, maar je hebt altijd een voorkeur voor één van deze stijlen. Op school wordt vooral lesgegeven door de auditieve stijl, het horen, te gebruiken. Voor veel kinderen werkt dit prima, maar voor een kleine groep kinderen werkt dit niet, omdat het simpel weg hun voorkeur niet heeft voor het leren. Zij zijn visueel ingesteld (het zien). Dit vergt een andere manier van aanbieden van de leerstof.

De Kernvisie methode is gericht op de zogenoemde rechtsgeoriënteerde leerstijl (het visuele gedeelte). Door deze methode leren kinderen informatie (beelden) op te slaan in hun visuele geheugen. Hierdoor kunnen zij tijdens oefeningen antwoorden ophalen uit dit visuele geheugen.

Deze methode werkt ook bij kinderen met dyslexie. Zij hebben ook vaak een andere leerstijl dan op school wordt aangeboden. Kinderen met dyslexie denken ook vaak visueel.

Door de Kernvisie methode toe te passen bij kinderen met een visuele leerstijl merk je dat zij veel beter gaan presteren op school. Hierdoor worden zij vrolijker, gemotiveerder, voelen zich zekerder over zichzelf en hebben meer rust in het functioneren op school en thuis.

Coachingstraject

Na het intakegesprek, volgen 6 á 8 coaching sessies, waarin uw kind de technieken rondom de Kernvisie methode zichzelf eigen maakt. Tussen de consulten liggen steeds drie weken, zodat uw kind de gelegenheid heeft om het geleerde zichzelf eigen te maken. Daarbij heeft het u, als begeleider, nodig. Na het eerste consult gaat uw kind met de basis methodiek naar huis, zodat het zelf kan ontdekken dat het op deze wijze wel gaat lukken. Vervolgens worden in de volgende consulten weer nieuwe elementen aangereikt. Doordat de resultaten direct zichtbaar zijn werkt dit sterk op de motivatie van uw kind.

Wat kan er aan de orde komen?

  • Lezen
  • Spelling
  • Lange klank/ korte klank
  • Twee letterklanken (eu, au, ou etc.)
  • Tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord
  • Automatisering rekensommen en de toepassing ervan
  • Automatisering tafels en de toepassing ervan
  • Topografie
  • Leren van grote teksten
  • Klokkijken

Daarnaast wordt er ook aandacht besteedt aan het zelfvertrouwen, de concentratie en faalangst.

Neem voor meer informatie contact op of kijk op de website van de Kernvisie Methode.