Scholen

Door alle ontwikkelingen binnen het onderwijs krijgen leerkrachten steeds meer te maken met kinderen en jongeren met gedrags- en ontwikkelingsproblemen. Dit vraagt veel van de leerkrachten naast alle andere taken die zij al hebben. Het kan daarom handig zijn om externe hulp in te schakelen om de leerlingen en de leerkrachten te begeleiden. Als u dit als school wilt kunt u Pedagogisch Praktijk ABC inschakelen.

De training Weerbaarheid & Zelfvertrouwen kan ook binnen uw school plaats vinden. Zij er op uw school een aantal kinderen tussen de 8 en 12 jaar die hier behoefte aan hebben dan kunt u contact opnemen voor de mogelijkheden.

Talentenworkshop
Pedagogisch Praktijk ABC kan een talentenworkshop organiseren binnen uw school. De talentenworkshop is er voor de kinderen en leerkrachten van groep 5,6,7 en 8 of combinatiegroepen. In de talentenworkshop wordt er gekeken wat de talenten van kinderen zijn, wat maakt hen zoals ze zijn, waar zijn ze goed in en hoe kunnen de talenten helpen om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Het bewust zijn van je eigen talenten helpt het zelfvertrouwen te vergroten. Zelfvertrouwen maakt kinderen weerbaar en minder afhankelijk van het oordeel van anderen. Daarnaast helpt zelfvertrouwen de schoolprestaties te verbeteren en maakt het je gelukkiger!

De workshop is een leuke interactieve workshop met zowel de kinderen als de leerkracht. In de workshop worden verschillende oefeningen behandeld om je eigen talenten te herkennen en te kijken hoe deze talenten je kunnen helpen om vaardigheden te leren. Er wordt ook gekeken wat de talenten van de hele groep zijn en hoe die kunnen helpen om bijvoorbeeld het groepsklimaat te verbeteren.

Voor meer informatie over de talentenworkshop kunt u contact opnemen.