Werkwijze

U kunt altijd contact opnemen voor meer informatie over de mogelijkheden en het inplannen van een kennismakingsgesprek.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt kort besproken wat uw vraag is en wat de mogelijkheden zijn qua coaching. Het is fijn als uw zoon of dochter er ook bij aanwezig is, zodat hij/zij ook kan vertellen wat hij/zij wil leren.

De coaching sessies vinden individueel met uw zoon of dochter plaatst. Soms kan het fijn zijn als u er ook bij aanwezig bent, dit is per kind verschillend. Het aantal coaching sessies verschilt per keer. Tijdens de kennismaking zal een inschatting hiervan gemaakt worden. Aan het eind van elk consult is er een korte evaluatie. Hierin wordt besproken wat wij samen hebben gedaan en wat uw zoon of dochter wil proberen te gaan toepassen in de dagelijkse praktijk.

Zowel het kennismakingsgesprek als de coaching sessies vinden bij u thuis plaats. Hiervoor is gekozen omdat kinderen en jongeren in hun eigen veilige omgeving zijn. Mocht dit een bezwaar voor u zijn dan kan er gekeken worden naar andere mogelijkheden.